Tuesday, July 5, 2016

ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ

ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ,   ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੱਸਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਕਿਉ ਚੰਗੀਆ ਨੇ,   ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਕਿਉ ਬੁਰੀਆ ਨੇ, ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੇ,   ਉ...

Sunday, June 26, 2016

ਹੰਜੂ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ

ਹੰਜੂ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਸਜਣਾ.. ਤੇ ਅਸੀ ਹੰਜੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਣਾ.. ਅਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਤੂਸੀਂ...

Saturday, June 25, 2016

ਜੇ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ

ਜੇ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਈਕੋ ਰਖੀ ਤੂ ਗਰਾਰੀ... ਬਸ ਤਕੀ ਨਾ ਤੂ ਬੇਗਾਨੀਆ ਵੇ ਨਾਰਾ ਨੂੰ.. ਏਸ ਗਲ ਤੋ ਮੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ...

Friday, June 24, 2016

ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਅਖਿਆਂ

ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਅਖਿਆਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ,  ਦੱਸ ਕਿੱਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਦਾਰ ਕਰਦੇ.. ਅੱਖਾ ਮਿਲਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ,  ਦੱਸ ਕ...

ਕਿਸਮਤ ਚ ਲਿਖਿਆ

ਕਿਸਮਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਜ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਕੇ ਦਖਾਦੇ ਰੱਬਾ, ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾ ਸਭ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਮੁੜ ਨੀ ਹਥ ਫਲਾਉਦਾਂ ...

Monday, June 20, 2016

ਦੁੱਖ ਆਏ

ਦੁੱਖ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਮਿੱਤਰਾ, ਦੁੱਖ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋ ਤਾਂਈ ਸੱਲ ਜਾਦਾ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗ...

Sunday, June 19, 2016

ਮੇਰੇ ਨਿਤ ਕਾਲਜੇ

ਮੇਰੇ ਨਿਤ ਕਾਲਜੇ ਲੜ ਜਾਦਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਨਾਗ ਦਮੋਹਾ ਨੀ, ਜਿਸਮ ਤਾ ਭਾਮੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕੀਆ ਰੂਹਾ ਨੀ, ...