Tuesday, July 5, 2016

ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ

ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ,   ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੱਸਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਕਿਉ ਚੰਗੀਆ ਨੇ,   ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਕਿਉ ਬੁਰੀਆ ਨੇ, ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੇ,   ਉਹੀ ਤਾ ਨੂੰਹਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਧੀਆ ਕਿਉ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ,...

Sunday, June 26, 2016

ਹੰਜੂ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ

ਹੰਜੂ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਸਜਣਾ.. ਤੇ ਅਸੀ ਹੰਜੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਣਾ.. ਅਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਤੂਸੀਂ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ..

Saturday, June 25, 2016

ਜੇ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ

ਜੇ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਈਕੋ ਰਖੀ ਤੂ ਗਰਾਰੀ... ਬਸ ਤਕੀ ਨਾ ਤੂ ਬੇਗਾਨੀਆ ਵੇ ਨਾਰਾ ਨੂੰ.. ਏਸ ਗਲ ਤੋ ਮੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀ ਤੋੜਦੀ, ਭਾਵੇ "Top" ਊਤੇ ਰਖਲੀ...

Friday, June 24, 2016

ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਅਖਿਆਂ

ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਅਖਿਆਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ,  ਦੱਸ ਕਿੱਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਦਾਰ ਕਰਦੇ.. ਅੱਖਾ ਮਿਲਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ,  ਦੱਸ ਕਿੱਦਾ ਨਾ ਤੇਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ.. ਹਰ ਮੋਡ਼ ਤੇ ਪੈਣ...

ਕਿਸਮਤ ਚ ਲਿਖਿਆ

ਕਿਸਮਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਜ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਕੇ ਦਖਾਦੇ ਰੱਬਾ, ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾ ਸਭ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਮੁੜ ਨੀ ਹਥ ਫਲਾਉਦਾਂ ਤੇਰੇ ਅਗੇ, ਬਸ ਇਕੋ ਇਕ ਰੀਜ ਪੁਗਾਦੇ ਰੱਬਾ... ...

Monday, June 20, 2016

ਦੁੱਖ ਆਏ

ਦੁੱਖ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਮਿੱਤਰਾ, ਦੁੱਖ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋ ਤਾਂਈ ਸੱਲ ਜਾਦਾ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਖੁੰਗਲ, ਡੇਰੇ ਲਾਕੇ ਦੁੱਖ ਬਹਿ ਜ...

Sunday, June 19, 2016

ਮੇਰੇ ਨਿਤ ਕਾਲਜੇ

ਮੇਰੇ ਨਿਤ ਕਾਲਜੇ ਲੜ ਜਾਦਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਨਾਗ ਦਮੋਹਾ ਨੀ, ਜਿਸਮ ਤਾ ਭਾਮੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕੀਆ ਰੂਹਾ ਨੀ, ਨਿਤ ਨਵਾ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਲਾਜੇ ਤੂ ਅਣ ਛੂਹੇ ਜਜਬਾਤਾ ...